HOME HAP - I I JURIDISCH GASTENBOEK CONTACT
JURIDISCH

Dreigend geschil?

Wendt u zich voor adviezen bij een (dreigend) geschil of voor andere juridische aangelegenheden tot info@compagniediventura.nl of plaats een terugbelverzoek.

 

Er wordt dan binnen drie werkdagen door één van onze medewerkers contact met u opgenomen.

 

Onze pijlers
Eén van de pijlers waar Compagnie di Ventura zich op richt is belangenbehartiging op een persoonlijke en betrokken manier. Onze doelstelling hierbij is dat elke belanghebbende 24 uur per dag en 7 dagen per week een beroep kan doen op één van onze medewerkers. De belanghebbende die Compagnie di Ventura benadert kan rekenen op een professionele en goed opgeleide belangenbehartiger, die een luisterend oor kan bieden voor de belanghebbende. Anders dan bij veel andere organisaties en/of vakbonden het geval het is, zijn onze medewerkers geen collega's die je op de werkvloer vervolgens tegen kunt komen. We proberen in goed overleg met de werkgever dingen netjes op te lossen. Soms zien we het gebeuren dat er te laat aan de bel wordt getrokken. Het geschil is dan al dermate hoog opgelopen of in een zo hoog stadium beland, dat het voeren van gesprekken al niet meer tot de mogelijkheid behoort. Dan volgt een bezwaar- en/of (hoger) beroepsprocedure. Op het moment dat het fout gaat wordt pas juridisch advies ingewonnen. Ook kan het zijn dat een belanghebbende zelf verweren op papier zetten en zelf actie ondernemen. Ons advies is om deze werkwijze niet te hanteren, maar om tijdig contact met ons op te nemen. Hier zitten medewerkers die u goed kunnen informeren over procedures, u kunnen adviseren omtrent bepaalde situaties of u kunnen helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een bezwaarschrift, dan wel deze voor u maken. In dit laatste geval nemen wij de administratieve en juridische afhandeling van het geschil van u over en zullen wij u op deskundige wijze vertegenwoordigen. Uw belang staat daarbij voorop. Hoe later u contact legt, hoe moeilijker het wordt om op efficiënte wijze bijstand te verlenen. Het eerste adviesgesprek bij Compagnie di Ventura is bovendien gratis.

AdresZeemanlaan 80
3572 ZE Utrecht
info@compagniediventura.nl
www.compagniediventura.nl

ContactHeeft u vragen, opmerken en/of suggesties, vul dan het formulier op de contactpagina in. Binnen drie werkdagen wordt door een van onze medewerkers contact met u opgenomen. Wilt u een aantal documenten meesturen? Dan kunt dit het beste doen door een e-mail te zenden naar info@compagniediventura.nl