HOME HAP - I I JURIDISCH GASTENBOEK CONTACT
Besluiten

In het dagelijks leven zijn er vele juridische gebeurtenissen die van invloed zijn op ons bestaan. Aan een groot aantal gebeurtenissen ligt een besluit van een orgaan van de overheid ten grondslag, bijvoorbeeld de weigering of verlening van een gunning, het krijgen van een boete, het opmaken van een beoordeling over het functioneren van een ambtenaar, etc.

 

 

Juridische normen

In de meeste gevallen is hierop het bestuursrecht van toepassing, nu het in die gevallen veelal gaat om een handeling van de overheid, die op u als burger of ambtenaar direct van invloed is. Een bestuursorgaan is in die rechtsbetrekking echter niet vrij om zijn doen en laten naar eigen inzicht te bepalen, maar is hierbij gebonden aan juridische normen zoals de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

 

Niet eens?

Indien u zich niet kunt verenigen met een besluit, dan moet u dit binnen een zeer korte tijd (juridisch) onderbouwd kenbaar maken bij het betreffende bestuursorgaan. In de meeste gevallen geldt hiervoor een termijn van 6 weken. Tijdens een geschil dat is ontstaan naar aanleiding van een genomen besluit, is het verstandig u professioneel te laten bijstaan.

 

 

Vul uw gegevens in voor een terugbelverzoek!

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

AdresZeemanlaan 80
3572 ZE Utrecht
info@compagniediventura.nl
www.compagniediventura.nl

ContactHeeft u vragen, opmerken en/of suggesties, vul dan het formulier op de contactpagina in. Binnen drie werkdagen wordt door een van onze medewerkers contact met u opgenomen. Wilt u een aantal documenten meesturen? Dan kunt dit het beste doen door een e-mail te zenden naar info@compagniediventura.nl