HOME HAP - I I JURIDISCH GASTENBOEK CONTACT
GASTENBOEK
Robin Meijer
Hoofdagent van politie, Korps Noord-Nederland Ik ben in een strijd verwikkeld met mijn werkgever, politiekorps Noord-Nederland, met als inzet dat ik niet ben bevorderd tot senior generalist GGP. In deze strijd laat ik mij bijstaan door Steijn. Er zijn meerdere collega’s in mijn directe werkomgeving die dezelfde strijd voeren. De meeste van die collega’s laten zich bijstaan cq. ondersteunen door het ACP of NBP. Ik heb nauwe contacten met mijn collega’s en zodoende kun je de dienstverlening van de traditionele politiebonden enigszins met die van Steijn vergelijken. In deze vergelijking vallen mij de volgende zaken op. Steijn heeft veel juridische kennis in huis en dit blijkt heel toepasbaar in het ‘moeras’ van een juridisch gevecht. Heel opvallend vind het persoonlijk contact dat Steijn met mij onderhoud en de frequentie waarmee hij dat doet. Bij elke nieuwe ontwikkeling of idee stelt hij mij direct op de hoogte. Steijn geeft een duidelijke terugkoppeling van de ontwikkelingen en geeft ook tips waar ik wat mee kan. Ik vind dat Steijn een duidelijke strategie voert die hij van ten voren met mij heeft uitgestippeld. In het opmaken van deze strategie heeft hij duidelijk centraal staan wat mijn primaire hulpvraag is. Steijn is goed bereikbaar en geeft altijd snel antwoord op vragen die mij gedurende het proces te binnen schieten. Steijn is vasthoudend, duidelijk en creatief in zijn wijze van hulpverlening en zegt waar het op aankomt. Ik heb Steijn leren kennen als werknemer van de NPB voordat hij voor zichzelf is begonnen onder de naam; companiedieventura. Ik had geen twijfel of ik mijn zaken liet overdragen aan een andere medewerker van de NPB, of dat deze door Steijn werden gecontinueerd in de huidige vorm. Ik heb geen dag spijt van dit besluit en hoop dat hij meerder collega’s kan helpen in hun strijd. Sinds enkele maanden maak ik gebruik van de diensten van het juridisch adviesbureau “Compagnie di Ventura” in de persoon van Steijn Hoogendoorn. Ik ben werkzaam bij de politie en verwikkeld in een “bevorderingsprocedure” met mijn voormalige regio. Ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben over deze samenwerking!! Steijn is zeer enthousiast en zit bovenop de zaak en niet alleen tijdens kantooruren. Hij bijt zich vast in de zaak, heeft de kennis en communiceert en overlegd, zowel mondeling als schriftelijk, regelmatig en zeer duidelijk met mij. Ik weet precies waar ik aan toe ben. Voor mij is dit een belangrijk punt. Mijn eerste rechtszaak is geweest en wij hebben deze dan ook gewonnen mede door de inzet van Steijn. Ik ben dusdanig tevreden dat ik een andere collega van mij het telefoonnummer van Steijn heb doorgegeven. Mocht ik weer in een juridische situatie belanden waar ik zelf niet uit kom zal ik zeer zeker weer gebruik maken van de diensten van Steijn. Sinds 2012 heb ik een juridisch geschil met mijn werkgever aangaande de Harmonisatie Politie (HAP2) en de daarmee samenhangende bevordering tot senior generalist GGP. In dit geschil worden mijn belangen behartigd door Steijn Hoogendoorn. Eerst vanuit de NPB later vanuit diens bedrijf Compagnie di Ventura wat hij gestart is. Ik kan Steijn omschrijven als zeer kundig en enthousiast persoon op het gebied van onder meer bestuursrecht. Steijn heeft mij gedurende het gehele HAP proces bijgestaan en voorzien van advies en informatie. De door Steijn aangeleverde juridische documenten ten behoeve van het proces waarin ik mij bevond waren van een hoog niveau, zeer gedegen juridisch onderbouwd en hadden een groot professioneel karakter. Steijn onderhield nauw en veelvuldig contact (in persoon/telefonisch) met mij, was daarin transparant en integer en voerde een duidelijk van tevoren vastgestelde strategie. Ik wist altijd precies wat ik aan Steijn had en heb mij hier nooit zorgen over gemaakt. Eén van de redenen ook dat ik nooit getwijfeld heb om mijn belangen te blijven laten behartigen door Steijn nadat hij voor zichzelf begonnen was. Steijn bijt zich vast in de materie en laat pas los als hij zijn doel bereikt heeft. In april 2014 ben ik mede omwille van die doelgerichtheid in mijn procedure HAP2 in het gelijk gesteld en zal ik op korte termijn bevorderd worden. Ik kan niet anders dan erkennen dat ik dit succes in zeer grote mate aan Steijn te danken heb. Mocht ik in de toekomst weer een geschil hebben met mijn werkgever dan zal ik zeker weer gebruik maken van de diensten van Steijn. Ik kan en zal om die reden ook iedereen adviseren gebruik te maken van de diensten van Steijn en diens bedrijf Compagnie di Ventura.

Begin 2014, na 26 jaar trouwe dienst, werd ik opeens geconfronteerd met allerlei klachten van collega’s naar de leiding die resulteerden in schorsing, onderzoek door het VIK, ontslagprocedure, veel onzekerheid, psychische problemen en nog meer ellende. Zonder dat hier ooit eerder met mij over was gesproken. Mijn “zorgchef” had al jaren geen functioneringsgesprekken met mij gehad en tijdens de diensten kreeg ik mondeling alleen maar complimenten. Ik kon het allemaal niet overzien. Ik dacht dat ik als oudere ervaren hoofdagent een gewaardeerde toevoeging was op de groepen waar ik dienst deed, maar niets bleek minder waar. Van begin af aan een belangenbehartiger van de NpB geraadpleegd die mij met raad bijstond, maar niet mijn schriftelijk  deed zoals het aantekenen van bezwaren en dergelijke. Ik had inmiddels een deskundige advocaat geraadpleegd en het intakegesprek van 45 minuten, had mij al 400 euro gekost. De man adviseerde mij naar mijn bond te gaan, omdat de kosten dan minder zouden zijn.

 

Tijdens een bezoek aan de bedrijfspsycholoog kwam ik toevallig een zogenaamde flyer van Steijn Hoogendoorn van Compagnie Di Ventura tegen. Een “Geluk bij een Ongeluk”.  Vooral ook omdat Steijn adverteerde met speciaal voor politie collega’s met een heel veel lager tarief. Steijn heeft mijn “zaak” overgenomen en hij was ook gemachtigde namens mij. Ik was namelijk psychisch, emotioneel niet meer in staat om zakelijk en juridisch zelf alles op papier te zetten. Dit terwijl ik normaal gesproken daar wel heel goed in staat was. Steijn heeft dus alle zorgen van mij over genomen. Hij heeft dit perfect gedaan. Om een lang verhaal en een rot jaar hierbij kort af te sluiten. Ik ben vanaf 1 januari 2015 niet meer werkzaam bij de politie (had ik eerder moeten doen, maar niet op deze manier), met zelf- en eervol ontslag. Het nare ontslagbesluit is vernietigd.

 

Dit allemaal dankzij Steijn Hoogendoorn, die tegen alles op zeer correcte, maar vooral ook juridische wijze, zijn bezwaren tegen alles dat tegen mij op schrift was gesteld, heeft gereageerd. Hetgeen waarschijnlijk bij de leiding tot aanleiding heeft gebracht om mij een zogenaamde schikking in der minne aan te bieden.  Dit alles in goed overleg met mij. Zelfs tijdens normale “vrije” weekends of anders ongepaste tijden, bleef hij maar direct en snel reageren. Ik kon zelfs een weekje op doktersadvies op vakantie en Steijn bleef mij op de hoogte houden. Ik heb het positieve resultaat van ons, Steijn Hoogendoorn, uiteindelijk verteld aan mijn voormalig belangenbehartiger van de NpB, dit heeft inmiddels al geresulteerd jammer genoeg enerzijds, maar anderzijds gelukkig voor een andere collega dat zij bij Steijn aan de gang kan.

Tom

(ex) Hoofdagent en inmiddels Brigadier van politie Midden-Nederland


Sinds 2012 ben ik in strijd geweest met de politie Midden-Nederland omtrent de procedure HAPII. Ik ben in eerste instantie bijgestaan door de politiebond ACP en heb met hen tot en met mijn rechtszaak in september 2015 het gevecht gevoerd met de werkgever en heb deze helaas ook daar verloren. De ACP heeft mij in deze zaak altijd het gevoel gegeven dat het een kansloze missie was en ging dan ook voor uitputting van het korps en de hoop dat de werkgever de handdoek op een gegeven moment in de ring zou gooien.

 

Echter de werkgever bleek een taaie tegenstander en liet zich niet uit het veld slaan. Vanwege het feit dat de ACP na de rechtszaak liet weten geen verder heil meer te zien in het verder procederen (het had immers toch geen zin), had ik besloten de handdoek in de ring te gooien en niet meer in hoger beroep te gaan. Echter 3 dagen voor het verlopen van de hoger beroepstermijn (6 weken) kreeg ik van collega’s uit mijn team het dringende advies om hoger beroep aan te tekenen en mijn zaak onder te brengen bij Steijn van Companie di Ventura. Zij gaven aan dat Steijn hen tot dusver uitstekend had geholpen en dat zij hun zaak zeer waarschijnlijk zouden gaan winnen van de werkgever.

 

Op de valreep heb ik uiteindelijk toch bezwaar aangetekend en heb het advies van de collega’s gevolgd. Een gouden tip! Want waar de ACP na bijna 3 jaar procederen niets voor mij kon betekenen is het Steijn, door zijn vakkennis en doorzettingsvermogen, gelukt om mij vanaf vandaag met terugwerkende kracht alsnog brigadier te laten worden.

Arjen Kuik
Agent
W.
Hoofdagent van politie, Eenheid Oost
S.
"Geluk bij een ongeluk"